Mobile Phone+84 987 441 799
Giỏ Hàng
Your cart is 0 item
0
The Cart is empty

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Thuê Xe Máy Honda Air Blade

1 reviews
2018, 2019, 2020
35 - 40km/lít
125 cc
25 000 Km
2 chỗ
ABS
Traction control
Riding Modes
Helmet

Thuê xe máy Honda Anpha

1 reviews
2020
40 - 45km/lít
110 cc
25 000 Km
2 seats

Thuê xe máy Honda Lead

1 reviews
2020
35 - 40km/lít
125cc
25 000 Km
2 seats

Thuê Xe Máy Honda Vision

1 reviews
2020
35 - 40km/lít
150 cc
25 000 Km
2 seats
ABS
Traction control
Riding Modes
Helmet

Thuê Xe Máy Honda Wave RSX

1 reviews
2020
3 l/100 km
999 ccm
25 000 Km
2 seats